Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện
1. Giới thiệu chung

Bộ môn Công nghệ Hàn được thành lập theo Quyết định số 370/QĐ-ĐHSPKTV ngày 05/11/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.
 

2. Nhân sự của bộ môn:
Tổng số giảng viên cơ hữu của bộ môn: 8. Trong đó:
 

STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
1  Phạm Xuân Hùng Thạc sĩ Trưởng BM    
2  Kiều Anh Dũng Thạc sĩ      
3  Nguyễn Hữu Ngoạn Thạc sĩ      
4  Nguyễn Trọng Phúc Thạc sĩ      
5  Đặng Thế Hùng Thạc sĩ     đang NCS
6  Ngô Văn Giang Thạc sĩ      
7  Trương Nguyên Hiến Thạc sĩ Giáo vụ khoa    
8  Lê Khắc Bình Tiến sĩ      
9          
 

Ngoài các giảng viên cơ hữu trên, để đảm bảo thực hiện tốt các học phần mà bộ môn đảm nhiệm, có một số giảng viên thuộc các bộ môn (xưởng) khác tham gia giảng dạy, hướng dẫn đồ án tại bộ môn gồm:
-Th.S Ngô Ngọc Sơn
-Th.S Đậu Phi Hải
-Th.S Lưu Thủy Chung

HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com