Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện

Số lượng sinh viên trong năm khoảng từ 1400 đến 1600, phân bổ trong các bậc học từ Cao học đến Cao đẳng

Quy mô và ngành nghề đào tạo

  • Cao học ngành Kỹ thuật cơ khí
  • Đại học ngành Chế tạo máy
  • Cao đẳng Chế tạo máy
  • Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
  • Cao đẳng Công nghệ Hàn
  • Cao đẳng nghề Hàn
  • Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại
  • Cao đẳng nghề Chế tạo thiết bị cơ khí
Ngành Thạc sỹ Kỹ thuật cơ khí:
Sau khi tốt nghiệp cao học, một Thạc sĩ ngành Kỹ thuật Cơ khí phải đạt:
*Về kiến thức
- Khả năng tư duy và lý luận triết học sâu rộng về chủ nghĩa Mác – Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh;
- Có kiến thức Anh văn chuyên ngành vững chắc;
- Có kiến thức chuyên sâu và ứng dụng vững chắc về ngành Kỹ thuật cơ khí; Cập nhật các kiến thức thế giới về ngành được đào tạo;
- Có trình độ tin học, ứng dụng phần mềm kỹ thuật ở mức độ chuyên sâu;
- Có kiến thức về các công nghệ tiên tiến, công nghệ gia công vật liệu mới; 
- Có kiến thức trong tính toán kết cấu cơ khí và khung dàn chịu lực khác.
*Về kỹ năng
- Có khả năng lực vận dụng lý luận và tư duy triết học vào thực tiễn và vào lĩnh vực khoa học chuyên môn;
- Có khả năng nghiên cứu các vấn đề thuộc chuyên ngành một cách độc lập sáng tạo, có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề đòi hỏi trình độ, kiến thức cao thuộc chuyên ngành;
- Có khả năng ứng dụng các loại công nghệ gia công vật liệu mới và sử dụng các vật liệu này trong lãnh vực cơ khí;
- Có khả năng khai thác ở mức độ chuyên sâu các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực cơ khí;
- Có khả năng lý luận chuyên sâu và ứng dụng phương pháp phần tử hữu hạn để mô phỏng, tính toán giải quyết các bài toán kỹ thuật thực tiễn;
- Có khả năng đọc và tìm kiếm thông tin về các vấn đề chuyên ngành bằng tiếng Anh;
- Có khả năng nghiên cứu độc lập và làm việc theo nhóm, có khả năng điều hành, lập kế hoạch nghiên cứu cho một nhóm.
*Về thái độ
- Có ý thức trách nhiệm công dân; có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỹ luật và tác phong công nghiệp; 
- Có phương pháp làm việc khoa học, có kỹ năng tư duy, phân tích và giải quyết các vấn đề nảy sinh trong thực tế kỹ thuật cơ khí và trong nghiên cứu;
- Có đầy đủ kiến thức nghề nghiệp, kiến thức xã hội, kiến thức pháp luật để từng bước xây dựng một bản lĩnh nghề nghiệp vững chắc.
*Vị trí và khả năng công tác sau khi tốt nghiệp:
- Trở thành một người thạc sĩ chuyên ngành có trình độ lý luận khoa học cao để giải quyết các vấn đề kỹ thuật xảy ra trong thực tế. 
- Giảng dạy các môn chuyên ngành ở bậc đại học, cao đẳng; 
- Chuyên viên trong lĩnh vực cơ khí tại các nhà máy, các viện nghiên cứu, các cơ quan quản lý công nghiệp nặng của nhà nước; 
- Lập trình các phần mềm ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm cơ khí đòi hỏi kỹ thuật cao, chính xác; kinh doanh hay sản xuất vật liệu mới.
*Cơ hội học tập và nâng cao trình độ
- Có nền tảng kiến thức vững chắc để các học viên có thể tiếp tục làm nghiên cứu ở bậc học Tiến sĩ về các lĩnh vực liên quan đến ngành kỹ thuật cơ khí. 
Ngành Đại học ngành Chế tạo máy: Khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên:
- Có hiểu biết và có khả năng sử dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc.
- Có hiểu biết và có khả năng ứng dụng các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về lĩnh vực cơ khí chế tạo máy như vẽ kỹ thuật, vật liệu học, sức bền vật liệu, dung sai lắp ghép, nguyên lý – chi tiết máy.
- Chứng tỏ được kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy như thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo trì các trang thiết bị và hệ thống sản xuất; lập qui trình sản xuất các chi tiết máy, trang thiết bị công nghệ trong ngành cơ khí; chỉ đạo, quản lý và điều hành sản xuất cơ khí; có tay nghề tương đương với cấp trình độ 3/5 quốc gia.
- Có 2 chuyên ngành: Sinh viên học chuyên ngành Gia công cơ khí có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế, gia công chi tiết trên máy tiện, máy phay, máy mài và kiến thức cơ bản của máy tiện CNC, máy phay CNC. Trong khi đó, sinh viên học chuyên ngành CNC có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về thiết kế gia công chi tiết trên máy tiện, máy phay, máy mài và máy tiện CNC, máy phay CNC.
Ngành Cao đẳng Chế tạo máy
Khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên được cấp bằng cử nhân cao đẳng.
- Có hiểu biết và có khả năng sử dụng các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức chuyên môn và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc.
- Có hiểu biết và có khả năng ứng dụng các kiến thức nền tảng kỹ thuật cốt lõi về lĩnh vực cơ khí chế tạo máy như vẽ kỹ thuật, vật liệu học, sức bền vật liệu, dung sai lắp ghép, nguyên lý – chi tiết máy.
- Chứng tỏ được kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực cơ khí chế tạo máy như thiết kế, chế tạo, lắp ráp, vận hành, bảo trì các trang thiết bị và hệ thống sản xuất; lập qui trình sản xuất các chi tiết máy, trang thiết bị công nghệ trong ngành cơ khí; chỉ đạo, quản lý và điều hành sản xuất cơ khí; có tay nghề tương đương với cấp trình độ 3/5 quốc gia.
Ngành Cao đẳng Công nghệ Hàn
 Khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên được cấp bằng cử nhân cao đẳng. Sinh viên có khả năng:
- Thiết kế và vận hành thành thạo các hệ thống thiết bị công nghệ hàn, gia công áp lực… để chế tạo các sản phẩm hàn thực tế.
- Sử dụngthành thạo các thiết bị hàn cơ bản và hiện đại (thiết bị hàn hồ quang tay, công nghệ hàn cắt tiên tiến: MAG, MIG, TIG, PLASMA…); các thiết bị cơ khí liên quan nhằm phục vụ việc chế tạo các liên kết trong việc chế tạo các kết cấu hàn thông thường và phức tạp.
- Tính toán, thiết kế được một số dạng kết cấu hàn đơn giản như : Dầm và trụ, dàn, tấm vỏ.
Khi đó, sinh viên có thể làm việc tại các nhà máy kết cấu thép, nhà máy đóng tầu, công ty lắp ráp thiết bị kết cấu, công ty xây dựng dân dụng, xây dựng nhà máy điện. Kỹ thuật viên,  quản lý hay điều hành sản xuất, chuyển giao công nghệ  trong lĩnh vực công nghệ hàn. Chuyên viên trong các công ty hoạt động dịch vụ thương mại trong lĩnh vực công nghệ hàn cũng như các cơ sở đào tạo nghề hàn.   
Ngành Cao đẳng Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
Khi tốt nghiệp ra trường, sinh viên được cấp bằng cử nhân cao đẳng. Sinh viên có khả năng:
- Tiếp cận các kiến thức về công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, có kỹ năng sử dụng các máy móc, thiết bị tự động hiện đại trong lĩnh vực cơ khí và liên quan. 
- Ứng dụng các kiến thức về Toán và Khoa học cơ bản vào chuyên ngành có điện tử. 
- Phân tích và xử lý kết quả thực nghiệm và áp dụng kết quả đó trong việc cải tiến các sản phẩm cơ điện tử, các quá trình sản xuất. 
- Áp dụng các kiến thức chuyên môn trong việc thiết kế các phần tử và cả hệ thống cơ điện tử. 
- Nhận dạng, phân tích và giải quyết những vấn đề về kỹ thuật hiện đại trong chuyên ngành. 
- Có khả năng sử dụng các phần mềm chuyên dùng để tính toán thiết kế và xử lý các vấn đề trong chuyên môn. 
- Có khả năng sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp và làm việc.
 Cao đẳng nghề Hàn: Trong quá trình học nghề hàn, sinh viên được truyền đạt kiến thức và kỹ năng hàn các mối ghép đơn giản đến phức tạp, được sử dụng các loại thiết bị hàn- cắt kim loại hiện đại (MAG, MIG, Robot hàn,…) để chế tạo sản phẩm, được hướng dẫn sử dụng các thiết bị kiểm tra và đánh giá chất lượng mối hàn. Khi tốt nghiệp, tay nghề tương đương với cấp trình độ 3/5 TCN quốc gia.
Cao đẳng nghề Cắt gọt kim loại: Khi học nghề này, sinh viên được truyền đạt kiến thức chuyên môn và được trực tiếp gia công sản phẩm trên máy tiện, máy phay vạn năng, máy mài tròn, máy mài phẳng, máy tiện CNC, máy phay CNC. Khi tốt nghiệp, tay nghề tương đương với cấp trình độ 3/5 TCN quốc gia.
Cao đẳng nghề cắt gọt gia công trên máy CNC: Ở đây, ngoài việc được vận hành sử dụng các máy vạn năng, sinh viên được hướng dẫn vận hành gia công thành thạo sản phẩm trên các máy tiện, máy phay CNC. Tay nghề khi tốt nghiệp tương đương với cấp trình độ 3/5 TCN quốc gia.
Cao đẳng nghề Chế tạo thiết bị cơ khí: Trong quá trình học, sinh viên được hướng dẫn tính toán, khai triển, xếp hình pha cắt kim loại.
Triển khai kích thước, phóng dạng chính xác trên thép tấm và thép hình; thao tác nắn, cắt, uốn gập, khoan lỗ, tán đinh, lắp ghép tạo ra các sản phẩm với yêu cầu kỹ thuật cao ở dạng: Ống, khung, bình, bồn, bun ke - si lô, thiết bị lọc bụi, cho các công trình công nghiệp và dân dụng; thực hiện được một số công việc trong tổ hợp lắp ghép, đóng gói, bàn giao sản phẩm dưới sự hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật; lập được chương trình trên máy CNC đảm bảo yêu cầu. Tay nghề khi tốt nghiệp tương đương với cấp trình độ 3/5 TCN quốc gia.
Cao đẳng nghề Thiết kế cơ khí CAD: Sau khi học xong, sinh viên:
Nắm vững quá trình vẽ và thiết kế trên máy tính; Hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các chi tiết máy cần thiết kế; Xác định được yêu cầu kỹ thuật của các chi tiết, cơ cấu máy của các máy công nghiệp; Hiểu rõ phương pháp sử dụng các dụng cụ, trang thiết bị đo lường trong thiết kế và gia công chi tiết máy; Nắm được nguyên lý làm việc, phương pháp sử dụng các máy công cụ hỗ trợ cho việc gia công sản phẩm; Đọc và hiểu nội dung các bản vẽ kỹ thuật;  Phán đoán, nhận diện được sản phẩm thiết kế; Sử dụng thành thạo máy tính và các thiết bị hỗ trợ cho quá trình vẽ và thiết kế; Thực hiện thành thạo từng công đoạn trong qui trình vẽ và thiết kế; Có khả năng gia công chế tạo sản phẩm mẫu; Xử lý được các sự cố xảy ra trong quá trình vẽ thiết kế, chế tạo sản phẩm mẫu; Đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh cơ bản. Tay nghề khi tốt nghiệp tương đương với cấp trình độ 3/5 TCN quốc gia.
Cao đẳng nghề Gia công kết cấu thép: Sau khi học xong, sinh viên:
 Vận dụng được các kiến thức về nâng chuyển, cấu tạo và nguyên lý làm việc của máy, thiết bị nâng chuyển thông thường để lắp dựng và quản lý quá trình lắp dựng các kết cấu thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn;  Vận dụng kiến thức về lắp dựng để thực hiện đúng quy trình lắp dựng.
Lựa chọn và sử dụng được các loại dụng cụ cắt gọt, đo kiểm, thiết bị gia công để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm; Lựa chọn, sử dụng được các loại thiết bị nâng chuyển thông dụng phù hợp khi lắp dựng từng loại kết cấu thép; Thực hiện được việc bảo dưỡng thường xuyên các máy móc thiết bị; Tổ hợp được kết cấu, phát hiện và chỉnh sửa được các sai hỏng sau khi lắp dựng.
Môi trường học tập
Song song với quá trình tiếp thu các kiến thức của các môn học về chuyên ngành cơ khí, sinh viên được trực tiếp thực hành chế tạo sản phẩm trên các thiết bị vạn năng, chuyên dùng, máy công cụ điều khiển theo chương trình số (CNC) hiện có tại các xưởng thực tập do Khoa quản lý. Điều kiện thực tập đảm bảo sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường sẽ trực tiếp tham gia sản xuất một cách tự tin và hiệu quả.
Các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội thi sinh viên giỏi tay nghề và hoạt động ngoại khóa khác của sinh cũng được chú trọng triển khai định kỳ hàng năm.
Cơ hội việc làm
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có khả năng tham gia công việc tại các vị trí: Các cơ sở liên doanh với nước ngoài (như tập đoàn FOMORSA Hà tĩnh) hoặc đi lao động kỹ thuật ở nước ngoài; Trong năm 2012 và 2013, tập đoàn FOMORSA Hà tĩnh đã mở các đợt phỏng vấn tuyển dụng sinh viên ngành Công nghệ chế tạo máy tại Trường. Đã có nhiều sinh viên trúng tuyển vào làm việc tại có thu nhập bình quân là 7 triệu đồng/tháng.
Có thể làm giáo viên tại các trường Cao đẳng kỹ thuật, Cao đẳng nghề, các Cơ sở đào tạo nghề khác trong cả nước.
Đảm nhận làm cán bộ tại các cơ sở sản xuất cơ khí, dịch vụ kỹ thuật, nghiên cứu ứng dụng.
Nếu là sinh viên bậc Cao đẳng, có thể tiếp tục học liên thông lên Đại học tại trường hoặc học lên các bậc cao hơn.
 
HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com