Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện
Dưới đây là một số công trình NCKH của Cán bộ, Giảng viên và Sinh viên đã công bố trên các tạp chí trong nước và quốc tế:

TT   Tên công trình/bài báo KH Tạp chí khoa học Năm Tác giả
1 Study on the internal stress of Nickel coating electrodeposited in an electrolyte mixed with supercritical carbon dioxide Journal of Surface and Coating Technology, 206, pp.3201-3207 2012 V. C. Nguyen, et al.
2 The relationship between nano crystallite structure and internal stress in Ni coatings electrodeposited by Watts bath electrolyte mixed with supercritical CO2 Journal of the Electrochemical Society, 159-6, D393-D399 2012 V. C. Nguyen et al.
3 Feasibility of using post supercritical CO2 mixed electrolyte for nano-crystalline nickel electrodeposition The Sixth International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies (ICQNM 2012) 2012 V. C. Nguyen et al.
4 On the feasibility of MQL using a mixture of supercritical CO2 with cutting fluid for green machining Journal of Engineering Technology and Education 2012 Thai-Son Le, Phi-Hai Dau, Quoc-Thang Vuong, Bich-Thuy Vuong, Van-Cuong Nguyen
5 An Investigation on Effect of Characteristics of the Peanut oil MQL on Tool life in Hard turning 9CrSi steel International Journal of Machining and Machinability of Materials 2012 Thai-Son Le, Minh-Duc Tran, Dang-Binh Nguyen, Van-Cuong Nguyen
6 The internal stress of Ni deposits plated by supercritical CO2 method using different electroplating parameters Annual International Conference on Materials Science, Metal & Manufacturing (M3 2011), P21 D 2011 V. C. Nguyen, et al.
7 The effects of polyoxyethylene sorbitan monolaurate surfactant on the electroplated nickel in supercritical CO2 emulsion National Conference on Mechanical Engineering (CSME), pp. 1678-1683 2010 T.Y. Liu, V. C. Nguyen, C.Y. Lee
8 Nghề Hàn và Thực trạng đào tạo nghề hàn từ năm 1980 đến nay Trường Đại học SPKT Vinh 2010 Phạm Xuân Hùng
9 Nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy thực hành cho đội ngũ GVDN Trường Đại học SPKT Vinh 2010 Phạm Quyết
10 Quản lý đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong dạy nghề Trường Đại học SPKT Vinh 2010 Phạm Quyết
11 Đào tạo liên thông  từ trình độ cao đẳng nghề lên trình độ Đại học SPKT theo hệ thống tín chỉ. Nhìn từ góc độ chương trình và tổ chức đào tạo Trường Đại học SPKT Vinh 2005 Phạm Quyết
12 Thật toán Lanzorc với phương pháp phần tử hữu hạn Tạp chí Cơ học Việt Nam 1997 Trần Văn Cách

HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com