Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện

Ngành Công nghệ chế tạo máy, bậc Đại học

Kiến thức

   -Có hiểu biết về những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mac-Lênin; tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt nam; có kiến thức khoa học xã hội-nhân văn, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng-an ninh để xâu dựng và bảo vệ Tổ quốc;
   -Có kiến thức cơ bản về toán học và khoa học tự nhiên để tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn;
   -Có trình độ tiếng Anh 300 điểm TOEIC;
   -Có trình độ tin học cơ bản  để khai thác các phần mềm ứng dụng chuyên ngành về CAD/CAM/CNC;
   -Có kiến thức cơ sở ngành, kiến thức ngành để thiết kế sản phẩm, thiết kế quy trình gia công cơ khí, kiểm tra chất lượng sản phẩm và quản lý sản xuất;
   -Có kiến thức cơ bản về công tác bảo trì, bảo dưỡng các loại máy công cụ, trang thiết bị công nghệ và dây chuyền sản xuất nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định;
   -Có kiến thức về doanh nghiệp, thị trường để tìm việc làm và tự tạo việc làm.

Kỹ năng

   -Thiết kế, chế tạo, lắp ráp thiết bị máy, trang bị công nghệ và dây chuyền sản xuất thuộc lĩnh vực cơ khí;
   -Thiết kế quy trình công nghệ gia công trên máy công cụ, lập trình gia công và vận hành máy công cụ CNC, hệ thống PLC và dây chuyền sản xuất FMS;
   -Sử dụng thành thạo máy, thiết bị  và trang bị công nghệ trên máy công cụ;
   -Xây dựng kế hoạch, lập dự án phát triển sản xuất; tổ chức và điều hành, chỉ đạo sản xuất trong các nhà máy sản xuất cơ khí; các hoạt động dịch vụ kỹ thuật cơ khí;
   -Trình bày, giải đáp, phản biện các vấn đề liên quan đến lĩnh vực cơ khí.

Thái độ

Có ý thức trách nhiệm công dân; yêu nghề, có đạo đức và thái độ nghề nghiệp đúng đắn; có ý thức kỷ luật và tác phong công nghiệp; có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm;
Năng động, sáng tạo, biết đúc kết kinh nghiệm trong công việc để nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy;
Ham học hỏi, tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn phù hợp với ngành đào tạo.

Vị trí công tác

Có thể làm việc với vai trò người thiết kế trực tiếp hoặc quản lý, điều phối kỹ thuật trong:
   -Các cơ sở sản xuất cơ khí, các công ty dịch vụ kỹ thuật, các cơ sở đào tạo và nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực liên quan đến cơ khí;
   -Tổ chức, quản lý và điều hành công việc chuyên môn theo tổ, nhóm.

HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com