Đăng ký tài khoản
Tên đăng nhập: *
Mật khẩu: *
Nhập lại mật khẩu: *
Tên hiển thị: *
Tên thật:
Số điện thoại:
Email: *
Ảnh đại diện
Vui lòng nhập đầy đủ vào phần có dấu *
 Đang thực hiện
1. Chức năng, nhiệm vụ của bộ môn:
Bộ môn Công nghệ Chế tạo máy được thành lập theo Quyết định số 368/QĐ-ĐHSPKTV ngày 05/11/2013 của Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh.


2. Nhân sự của bộ môn:
Tổng số giảng viên cơ hữu của bộ môn: 12. Trong đó:
- Số tiến sỹ: 03
- Số thạc sỹ: 08
- Số kỹ sư: 01
STT Họ và tên Trình độ Chức vụ Điện thoại Ghi chú
1  Lưu Thủy Chung Thạc sĩ Trưởng BM    
2  Phạm Đình Quang Thạc sĩ P. Trưởng BM    
3  Đậu Phi Hải Thạc sĩ Trưởng khoa    
4  Nguyễn Văn Cường Tiến sĩ P. Trưởng khoa   Website cá nhân
5  Nguyễn Chung Thạc sĩ      
6  La Ngọc Tuấn Thạc sĩ      
7  Lê Văn Sinh Thạc sĩ      
8  Nguyễn Bá Thuận Thạc sĩ      
9  Lương Hải Chung Thạc sĩ      
10  Võ Tiến Dũng Kỹ sư      
11  Đỗ Quốc Chính Tiến sĩ      
12  Lê Thái Sơn Tiến sĩ      
 

 
Ngoài các giảng viên cơ hữu trên, để đảm bảo thực hiện tốt các học phần mà bộ môn đảm nhiệm, có một số giảng viên thuộc các bộ môn (xưởng) khác tham gia giảng dạy, hướng dẫn đồ án tại bộ môn gồm:
- TS. Lê Khắc Bình
- ThS. Nguyễn Trọng Phúc
- ThS. Trần Thanh Hòa
- ThS. Nguyễn Thanh Sơn
- ThS. Nguyễn Khắc Chinh
- ThS. Hoàng Xuân Lãm
HOME I ĐÀO TẠO CHUYÊN ĐỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT SINH VIÊN I CƠ HỘI VIỆC LÀM  THÔNG BÁO LIÊN HỆ 

Bản quyền thuộc về khoa Cơ khí chế tạo - ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh
Địa chỉ: No.117, Đường Nguyễn Viết Xuân, TP Vinh, Nghệ An
Điện thoại: (038)3567278; Fax:(038)3842530; Email: fmevute@gmail.com